غروب بندرلنگه

حمید اکبرنیام

حمید اکبرنیام متولد بندرلنگه یکی دیگر از خوانندگان سبک پاپ موسیقی در این شهر می باشد که از جمله آثار معروف موسیقی او میتوان به آهنگ “مریم” اشاره کرد.

  1. به شوق تو حمید اکبرنیام 05:40
  2. داخل کوچه حمید اکبرنیام 03:46
  3. دخت جنوبی حمید اکبرنیام 02:39
  4. مریم حمید اکبرنیام 03:54
  5. نرو سفر حمید اکبرنیام 04:05
  6. تعبیر خواب حمید اکبرنیام 04:01
  7. تن یخی حمید اکبرنیام 04:56