غروب بندرلنگه
هنرمند خواننده بندرلنگه حمید اکبرنیام

حمید اکبرنیام

حمید اکبرنیام متولد بندرلنگه یکی دیگر از خوانندگان سبک پاپ موسیقی در این شهر می باشد که از جمله آثار معروف موسیقی او میتوان به آهنگ “مریم” اشاره کرد.