غروب بندرلنگه
هنرمند خواننده بندرلنگه علی قاسمی

علی قاسمی

علی قاسمی متولد بندرلنگه یکی دیگر از خوانندگان سبک پاپ موسیقی در این شهر می باشد که از جمله آثار معروف موسیقی او میتوان به آهنگ “13 به در” اشاره کرد.