غروب بندرلنگه

علی قاسمی

علی قاسمی متولد بندرلنگه یکی دیگر از خوانندگان سبک پاپ موسیقی در این شهر می باشد که از جمله آثار معروف موسیقی او میتوان به آهنگ “۱۳ به در” اشاره کرد.

  1. 13 به در علی قاسمی 04:17
  2. بی وفا علی قاسمی 02:56
  3. دختو علی قاسمی 04:33
  4. دو تا چشم سیاهت علی قاسمی 06:16
  5. گل رعنا علی قاسمی 04:47
  6. نازی علی قاسمی 04:48
  7. زیبا گلم علی قاسمی 04:13
  8. چاه مسلم علی قاسمی 05:04