غروب بندرلنگه
هنرمند خواننده بندرلنگه محمد امین نظری

محمد امین نظری

محمد امین نظری متولد بندرلنگه یکی دیگر از خوانندگان سبک پاپ موسیقی در این شهر می باشد که از جمله آثار معروف موسیقی او میتوان به آهنگ “مادر” اشاره کرد.