غروب بندرلنگه

محمد امین نظری

محمد امین نظری متولد بندرلنگه یکی دیگر از خوانندگان سبک پاپ موسیقی در این شهر می باشد که از جمله آثار معروف موسیقی او میتوان به آهنگ “مادر” اشاره کرد.

  1. عشق مه محمد امین نظری 03:44
  2. فولکلور بندری محمد امین نظری 06:02
  3. لاله محمد امین نظری 04:16
  4. مادر محمد امین نظری 06:34