غروب بندرلنگه
هنرمند خواننده بندرلنگه مصطفی حاتمیان

مصطفی حاتمیان

مصطفی حاتمیان متولد 1363 در بندرلنگه یکی دیگر از خوانندگان سبک پاپ موسیقی در این شهر می باشد که از جمله آثار معروف موسیقی او میتوان به آهنگ “تقدیر” اشاره کرد.