غروب بندرلنگه

پیوند اسمنی

پیوند اسمنی متولد ۱۳۵۷ در بندرلنگه یکی دیگر از خوانندگان سبک پاپ موسیقی در این شهر می باشد که از جمله آثار معروف موسیقی او میتوان به آهنگ “نامه ۲۵” اشاره کرد.

  1. برزخ مصطفی حاتمیان و پیوند اسمنی 04:01
  2. بعد تو پیوند اسمنی 05:20
  3. قاب کهنه پیوند اسمنی 04:23
  4. هوای عاشقی پیوند اسمنی 02:48
  5. کوچه خاطرات پیوند اسمنی 05:57
  6. ماه 14 پیوند اسمنی 03:29
  7. نامه 25 پیوند اسمنی 04:54
  8. صد دلی مکن پیوند اسمنی 05:37
  9. تو خیلی جانی پیوند اسمنی 04:46