غروب بندرلنگه
آهنگ های پیوند اسمنی

پیوند اسمنی

پیوند اسمنی متولد ۱۳۵۷ در بندرلنگه یکی دیگر از خوانندگان سبک پاپ موسیقی در این شهر می باشد که از جمله آثار معروف موسیقی او میتوان به آهنگ “نامه ۲۵” اشاره کرد.