غروب بندرلنگه
آهنگ های پیوند اسمنی

پیوند اسمنی

پیوند اسمنی متولد 1357 در بندرلنگه یکی دیگر از خوانندگان سبک پاپ موسیقی در این شهر می باشد که از جمله آثار معروف موسیقی او میتوان به آهنگ “نامه 25” اشاره کرد.