غروب بندرلنگه

شهدای بندرلنگه و کنگ

لیست بانک اطلاعاتی کل شهدای شهر شهید پرور و تاریخی بندرلنگه و کنگ به ترتیب نام شهید ، تاریخ تولد ، تاریخ شهادت ، محل شهادت و نوع شهادت …

بعضی اوقات نمیتوان در وصف این مردان بزرگ که از جان و زندگی خود برای ما گذشتن حرفی زد … فقط سکوت میکنیم و (فاتحه) میفرستیم …

روحشان شاد ویادشان تا ابد گرامی باد …

(بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بندرلنگه)