درباره بندرلنگه

یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است و از نظر جغرافیایی در خلیج فارس قرار دارد. بندر لنگه به عنوان یکی از مهمترین بنادر جنوبی ایران، نقش مهمی…