تبلیغات
تبلیغات

موثرترین عامل پیشرفت و توسعه در شهر بندرلنگه چیست؟

با شرکت در نظر سنجی در آبادانی هر چه بیشتر شهرمان سهیم باشیم.

تا پایان نظر سنجی

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
نظر سنجی به پایان رسید.
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات